Udział doktorantki naszego Wydziału w prestiżowych warsztatach międzynarodowych z prawa ochrony środowiska

24 stycznia 2022

Z przyjemnością informujemy, że doktorantka naszego Wydziału – pani Martyna Robakowska – wzięła udział w prestiżowych warsztatach dla doktorantów zajmujących się prawem ochrony środowiska „International Online Workshop for Environmental Law PhD Students” organizowanych przez: European Law Environmental Forum, the European Law Institute, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Prawa Uniwesytetu w Groningen, German Competence Network Challanges of Environmental Law oraz Helmholtz Center for Environmental Research.

Pani Martyna Robakowska podczas swojego wystąpienia zaprezentowała główne tezy rozprawy doktorskiej dotyczącej odpadu jako przedmiotu stosunków cywilnoprawnych, którą przygotowuje w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego pod opieką prof. UAM dr. hab. Marcina Lemkowskiego.

Zdalne Warsztaty odbyły się w dniu 21 stycznia br.