XXIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych w Toruniu

27 września 2023

W dniach 21-22 września 2023 r. odbył się XXIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych, którego organizatorem był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Temat przewodni Zjazdu – „Znaczenie historii prawa dla współczesnego dyskursu prawniczego” – umożliwił interdyscyplinarne dyskusje naukowe nad szeregiem zagadnień o charakterze metodologicznym oraz praktycznym. Program Zjazdu obejmował 105 referatów z zakresu historii państwa i prawa, ustroju i myśli polityczno-prawnej czy dydaktyki przedmiotów historycznoprawnych w perspektywie historycznej i współczesnej. 

Wydział Prawa i Administracji UAM był reprezentowany przez: prof. dr. hab. Wojciecha Dajczaka, prof. UAM dr. hab. Andrzeja Gulczyńskiego, prof. UAM dr. hab. Marka Krzymkowskiego, prof. UAM dr. hab. Wojciecha Szafrańskiego, prof. UAM dr. hab. Piotra Pilarczyka, dr Joannę Kruszyńską-Kolę, dr. Piotra Alexandrowicza oraz mgr. Dawida Szulca. Pracownicy Wydziału byli zaangażowani nie tylko w wygłoszenie referatów czy dyskusje, ale także przewodniczenie panelom konferencyjnym. 

Z dumą informujemy, że podczas posiedzenia kierowników katedr i redakcji czasopism prawnohistorycznych w ramach opisywanego wydarzenia, na kolejnego gospodarza Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych wybrany został Wydział Prawa i Administracji UAM. Jubileuszowy XXX Zjazd odbędzie się w 2025 r. 

Autorką zdjęcia jest Pani Izabela Wasik.