Wykład w ramach programu „Nowoczesne zarządzanie biznesem”

29 kwietnia 2022

We wtorek 26 kwietnia odbył się wykład specjalny dla studentów I i II stopnia kierunku Zarządzanie i Prawo w Biznesie w ramach programu Nowoczesne zarządzanie biznesem poprowadzony przez Jarosława Jezierskiego – koordynatora programu na Polskę zachodnią, menadżera, ekonomistę oraz pracownika Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Zajęcia dotyczyły oszczędzania, inwestowania długoterminowego, emerytur, produktów finansowych i ryzyka inwestycyjnego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez prof. Ryszarda Kamińskiego oraz dra Marcina Flotyńskiego z Katedry Nauk Ekonomicznych UAM.