Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Elżbiety Białobrodzkiej-Skrzypiec

28 kwietnia 2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 maja 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej – w sali 1.1 Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu (Al. Niepodległości 53) z wykorzystaniem technologii informatycznych Pani mgr Elżbiety Białobrodzkiej-Skrzypiec pt. „Stosunki wewnętrzne spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o. w ujęciu prawnoporównawczym”  

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków i ograniczenia ryzyka zachorowania w okresie epidemii publiczność uczestniczy w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie do dnia 19 maja 2022 r. do godz. 12.00 informacji o chęci udziału na adres: marzena.osiurak@amu.edu.pl 

Promotor rozprawy: dr hab. Leopold Moskwa, prof. UAM