Olimpiada Historyczno-Prawna

4 maja 2022

Szanowni Państwo,

W dniu 12 maja o godz. 8 odbędzie się w formie stacjonarnej etap wydziałowy Olimpiady Historyczno-Prawnej. Zapraszamy wszystkich chętnych studentów I roku prawa. I etap odbędzie się w formie testu jednokrotnego wyboru. Na osoby zakwalifikowane czeka II etap eliminacyjny w postaci odpowiedzi ustnej (innego dnia, termin jeszcze będzie ustalony). Zakres materiału odpowiada programowi przedmiotów: Historii Prawa Prywatnego, Historii Prawa Publicznego i Prawa Rzymskiego.

Więcej informacji: https://fb.me/e/1znfZPCva