Wykład prof. dr. hab. Andrzeja J. Szwarca podczas 12th International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum

11 lipca 2023

W dniu 2 lipca 2023 r. Pan Profesor dr hab. Andrzej J. Szwarc wygłosił wykład pt. „Covid-19. Rechtliche Probleme Im Kontext der HIV/AIDS-Erfahrungen (Legal aspects of the Covid-19 pandemic in the context of experiences related to HIV/AIDS)”. Prelekcja Pana Profesora miała miejsce w ramach 12th International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum, który odbywał się w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie to miało charakter multidyscyplinarnej i międzynarodowej konferencji naukowej, organizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Stypendystów Fundacji im. Aleksandra von Humboldta, podczas której przedstawiciele wielu dyscyplin i ośrodków naukowych mieli możliwość podzielić się doświadczeniami i wyzwaniami nauki w obliczu pandemii COVID-19.

Pan Profesor był wieloletnim pracownikiem naukowym Wydziału. Wśród wielu pełnionych funkcji Pan Profesor był m.in. w latach 2002-2008 dziekanem Wydziału oraz w latach 2002-2010 kierownikiem Katedry Prawa Karnego. W ramach współdziałania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą uczestniczył w latach 1994-2016 w realizacji wspólnych polsko-niemieckich studiów prawniczych, a w latach 2012-2016 był dyrektorem wspólnego Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego. W latach 1994-2017 był także profesorem prawa sportowego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Od 2016 roku jest profesorem oraz dyrektorem Instytutu Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Ponadto informujemy, że w sesji młodych naukowych konferencji wziął udział mgr Kamil Łakomy z Zakładu Prawa Karnego, który zaprezentował referat oraz prezentację posterową, pt. Judiciary Digitalisation in Criminal Cases and the Human Rights Protection in the Era of the Covid-19 Pandemic.