(Nie)wykluczeni, zatem równi wobec prawa

13 lipca 2023

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym pt. „Pacjent z zaburzeniami psychicznymi to też człowiek” oraz warsztacie pt. „Jak chronić interesy pacjenta z zaburzeniami psychicznymi? A jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co?” w ramach projektu „(Nie)wykluczeni, zatem równi wobec prawa” dofinansowanego przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w ramach konkursu FUND_AKCJA (koordynatorem wydarzenia jest Pani dr Agnieszka Wojcieszak – John).

„(Nie)wykluczeni, zatem równi wobec prawa” to projekt, który koncentruje się wokół sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi. W trakcie wydarzenia przeprowadzone zostanie seminarium, w którym udział wezmą psychiatrzy, psychologowie oraz prawnicy. Przewidziany został także warsztat, dla osób, które sprawują opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi albo w niedalekiej przyszłości takową opiekę będą sprawować. Podczas warsztatu, uczestnicy otrzymają informacje na temat instytucji oraz organizacji, które wspierają i gwarantują pomoc prawną osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Seminarium oraz warsztat odbędą się 10 października 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rejestracja: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeKBZYeghkZpgQnOmQndhzU6Ar6sr6hVysJu6GfwFw52bP0A/viewform

Uczestnicy seminarium oraz warsztatu uzyskają certyfikat poświadczający ich udział w wydarzeniu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: projektniewykluczeni@wp.pl

Szczegółowy program wydarzenia zostanie opublikowany wkrótce.

(Nie)wykluczeni, zatem równi wobec prawa