Udział studentek i studentów ze Szkoły Prawa Niemieckiego w seminarium na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina

10 lipca 2023

W dniu 8 lipca 2023 r. odbyło się zorganizowane w ramach Szkoły Prawa Niemieckiego przez prof. Carmen Thiele i prof. Wojciecha Piątka seminarium pt. ,,Verfassungsprinzipien aus rechtsvergleichender Perspektive”. Uczestnicy Szkoły wygłosili referaty poświęcone wybranym polskim i niemieckim konstytucyjnym zasadom prawnym w ujęciu porównawczym. Po każdej prezentacji odbyła się dyskusja przy udziale studentów z polsko-niemieckich studiów prawniczych prowadzonych wspólnie przez UAM oraz Europejski Uniwersytet Viadrina. W programie dnia nie zabrakło także atrakcji dla uczestników Szkoły. Po seminarium odbyła się wycieczka z przewodnikiem po Frankfurcie nad Odrą, a wieczorem seminarzyści wzięli udział w festiwalu miejskim HanseStadtFest.

Seminarium stanowiło zwieńczenie tegorocznej edycji Szkoły Prawa Niemieckiego.

Udział studentek i studentów ze Szkoły Prawa Niemieckiego w seminarium na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina