Wykład Prezesa NSA Profesora Jacka Chlebnego nt. „Dostęp do procedury uchodźczej”

4 kwietnia 2023

Mamy przyjemność zaprosić na wykład Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Pana Profesora Jacka Chlebnego, nt. „Dostęp do procedury uchodźczej”, który odbędzie się w dniu 17 kwietnia br. o godz. 14.30 w Auli Profesora Zygmunta Ziembińskiego w Collegium Iuridicum Novum przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu.

Prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny jest specjalistą z zakresu prawa cudzoziemców, współautorem i redaktorem opracowania zatytułowanego „Prawo o cudzoziemcach. Komentarz”, w skład którego wchodzi komentarz do trzech ustaw: Ustawy o cudzoziemcach, Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, a także Ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

Wykład Prezesa NSA Profesora Jacka Chlebnego nt. „Dostęp do procedury uchodźczej”