II Ogólnopolska Konferencja Prawa Rynku Kapitałowego

6 kwietnia 2023

II Ogólnopolska Konferencja Prawa Rynku Kapitałowego „Rynek kapitałowy wobec rozwoju nowych technologii” to innowacyjny projekt, który daje możliwość rozwoju naukowego oraz stanowi forum spotkania zarówno specjalistów, jak i studentów w zakresie prawa handlowego oraz szeroko pojętego prawa rynku kapitałowego. Wydarzenie będzie odpowiedzią na rosnące zainteresowanie prawem handlowym, wynikającym z Badania “Studenci Prawa w Polsce” – podczas którego studenci wybrali tę dziedzinę prawa jako trzecią, z zakresu której chcieliby się specjalizować.

W tym roku wydarzenie skupia się na dynamicznych zmianach w prawie rynku kapitałowego, głównie w obliczu rozwoju nowych technologii, które są jednym z czynników kształtujących rynki finansowe.

Konferencja ma prostą, strukturę składającą się z pięciu paneli:

1. Prawo spółek,

2. Prawo finansów i instrumentów finansowych,

3. Panel Studencko-doktorancki,

4. Bankowość,

5. Start-up.

Projekt jest współtworzony z Partnerem Głównym, którym została Kancelaria DZP oraz największymi wiodącymi na rynku podmiotami, firmami oraz kancelariami, a także autorytetami naukowymi, dbając o jego najwyższą jakość merytoryczną.

Link do zapisów na konferencję dla uczestników biernych: https://bit.ly/3K0lgmN

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1567095853764924

Link do wydarzenia na LinkedIn: https://www.linkedin.com/events/7039656466756046848/comments/

II Ogólnopolska Konferencja Prawa Rynku Kapitałowego