Dr Maria Jędrzejczak uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych

6 kwietnia 2023

Dnia 31 marca 2023 r. dr Maria Jędrzejczak uczestniczyła jako pełnomocnik Dziekana – Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji – w konferencji „Wyzwania dla ochrony danych osobowych w świetle orzecznictwa sądów” zorganizowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie.

W konferencji wziął udział m.in. Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jakub Groszkowski, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Jacek Oko oraz przedstawicielka Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Anna Buchta.

Podczas wydarzenia poruszono temat wyzwań związanych z ochroną danych osobowych w świetle praktyki organu nadzorczego oraz w rozstrzygnięciach sądów.