Rekrutacja na kurs prawa angielskiego i umiejętności prawniczych

4 kwietnia 2023

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na organizowany we współpracy WPiA UAM oraz British Law Centre kurs prawa brytyjskiego w roku akademickim 2023/24.

Kurs prowadzony jest w całości w języku angielskim przez pracowników British Law Centre, stowarzyszenia utworzonego przy Uniwersytecie w Cambridge. Uczestnicy kursu poznają zarówno angielskie prawo materialne (w tym regulacje dotyczące kontraktów, deliktów czy trustów, a także prawo konstytucyjne) jak i rozwiną swoje umiejętności prawnicze (sporządzanie pism i umów, negocjacje, wypowiedzi ustne). Kurs stanowi także dobrą okazję do pogłębienia praktycznej znajomości prawniczego języka angielskiego

Zajęcia odbywają się na Wydziale Prawa i Administracji, z możliwością organizacji części spotkań w formule online.

Szczegółowe informacje o rekrutacji oraz organizacji kursu znajdują się na stronie poświęconej bieżącej rekrutacji, a także na stronach British Law Centre oraz WPiA UAM.

Zajęcia w roku akademickim 2023/24 rozpoczynają się w październiku. Rekrutacja pozostaje otwarta do końca września 2023 r., przy czym do 30 czerwca 2023 r. obowiązuje obniżona opłata za kurs, zgodnie z informacjami zawartymi na stronach BLC.

Dalszych informacji na temat kursu udziela jego koordynator, dr Miłosz Malaga (m.malaga@amu.edu.pl).

BLC RECRUITMENT TELEBIM