Wykład dr. Pawła Litwińskiego pt. „O tym, że nie ma nic za darmo, czyli jak płacimy naszymi danymi”

8 kwietnia 2024

Zapraszamy do udziału w wykładzie dr. Pawła Litwińskiego pt. „O tym, że nie ma nic za darmo, czyli jak płacimy naszymi danymi” realizowanego w ramach projektu „Czas na RoDoOo – Chroń siebie i swoje dane osobowe!” 

 

Wykład odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2024 r. o godzinie 19:00 za pomocą platformy MS Teams. 

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGI3ZjQ3MDAtNzdlZi00ZGNhLTlmODYtZDg4ODEzOTU3OWYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22f1f508c8-43c5-472f-b630-60eb15833b28%22%7d