Współpraca z Instytutem Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego

15 listopada 2022
Współpraca z Instytutem Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego

W dniu 15 listopada zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego (IZ), reprezentowanym przez Dyrektor IZ – dr Justynę Schulz  oraz Wydziałem Prawa i Administracji UAM – reprezentowanym przez Dziekana prof. dr. hab. Tomasza Nieboraka. Współpraca obejmować ma współdziałanie stron w obszarze prowadzenia badań, analiz i promowaniu prawnych zagadnień związanych ze stosunkami polsko-niemieckimi, przemianami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi i kulturowymi w Niemczech, rolą Niemiec w Europie i świecie, w tym roli Europy w stosunkach międzynarodowych i kształtowania ładu oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. W ramach podejmowanych inicjatyw możliwym będzie korzystanie przez pracowników Wydziału z bogatych zbiorów bibliotecznych i archiwalnych Instytutu Zachodniego, którego założycielem był wybitny polski historyk państwa i prawa, Profesor naszego Wydziału – Zygmunt Wojciechowski. Od samego początku istnienia Instytutu Zachodniego współpracę naukową z nim prowadzili liczni przedstawiciele społeczności wydziałowej. Strony podpisanego porozumienia ustaliły podjęcie w najbliższym czasie badań dotyczących dorobku naukowego wybitnego przedstawiciela prawa karnego oraz uczestnika procesów norymberskich – Profesora Tadeusza Cypriana, uwzględniające w szczególności jego osiągnięcia w obszarze międzynarodowego prawa karnego. 

Współpraca z Instytutem Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego