Wspólne sympozjum „Legal Prospects for Europe”

12 czerwca 2024

Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 21 czerwca 2024 r. organizują sympozjum „Legal Prospects for Europe” (wydarzenie odbywa się w języku angielskim). Po wspólnym seminarium w Poznaniu w czerwcu ubiegłego roku, przedstawiciele obu Wydziałów spotkają się tym razem na Viadrinie. W ramach tegorocznego sympozjum prezentowane będą aktualne wątki badawcze, w szczególności te, dla których wspólnym mianownikiem jest prawo europejskie. Wystąpienia oraz dyskusje będą odbywały się częściowo z podziałem na panele tematyczne.

Więcej informacji, w tym tematy poszczególnych wystąpień, można znaleźć w programie opublikowanym na stronie internetowej: https://lmy.de/ugBqP

 Od połowy lat 90-tych oba partnerskie Wydziały Prawa ściśle współpracują w obszarze nauki i dydaktyki oferując unikalny program wspólnych Polsko-niemieckich Studiów Prawniczych, obejmujący zajęcia prowadzone przez polskich i niemieckich wykładowców, umożliwiający naszym studentom uzyskanie wspólnych polskich i niemieckich dyplomów, w tym mgr prawa UAM. Polskie zajęcia odbywają się w Collegium Polonicum w Słubicach – wspólnej placówce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (EUV). Niemieckie zajęcia są z kolei realizowane z wykorzystaniem infrastruktury EUV we Frankfurcie nad Odrą.

plakat: Martina Seidlitz, EUV