Criminal Law Under The ECHR

12 czerwca 2024

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowym studenckim seminarium naukowym „Criminal Law Under The ECHR”, które odbędzie się w dniach 21 i 22 czerwca na naszym Wydziale. Seminarium zostało zorganizowane we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Passau (Niemcy) i ma na celu spojrzenie na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach karnych z perspektywy krajowych (polskiego i niemieckiego) porządków prawnych.

W pierwszym dniu seminarium przewidujemy wystąpienia studentów i doktorantów z Uniwersytetu w Passau oraz z naszego Wydziału, a także dyskusję wokół zagadnień będących ich przedmiotem. Drugiego dnia odbędzie się Moot Court, w którym zmierzą się dwie Drużyny złożone ze wszystkich studentów uczestniczących w seminarium.

Seminarium odbędzie się w języku angielskim.

Do wysłuchania wystąpień prelegentów i wzięcia udziału w dyskusji zapraszamy wszystkich zainteresowanych prawem karnym, prawami człowieka, prawem międzynarodowym oraz komparatystyką prawniczą!