Ochrona małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w Internecie – analiza rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy Nr UD451

14 czerwca 2024

W numerze 3/2024 czasopisma naukowego „Prawo mediów elektronicznych” ukazał się artykuł Pani Agaty Marcinkowskiej i Pani Michaliny Kozińskiej, uczestniczek seminarium magisterskiego prof. UAM dr. hab. Michała Urbańczyka. Publikacja pt. „Ochrona małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w Internecie – analiza rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy Nr UD451” jest efektem realizacji zespołowego grantu pt. „Ochrona małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie – analiza rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy o nr UD451, w porównaniu z procedurami stosowanymi w innych państwach” pod kierunkiem Pani Agaty Marcinkowskiej, który został uzyskany w konkursie ID-UB nr 076 „Study@Research”.

Celem artykułu jest dokonanie analizy zagadnienia ochrony małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań przewidzianych w tym zakresie w treści przedstawionego przez Ministerstwo Cyfryzacji projektu ustawy Nr UD451. Niewątpliwie w ostatnich latach dostęp do Internetu znacząco się rozszerzył, w rezultacie czego ułatwiono i usprawniono wykonywanie niektórych codziennych czynności wszystkim grupom społecznym. Poza wieloma praktycznymi funkcjami oferowanymi w formie cyfrowej sieć stanowi jednak zagrożenie nie tylko ze względu na nadmierny czas jej poświęcany, ale przede wszystkim na treści, które są w niej umieszczane. Badania naukowe potwierdzają tezę, że większość treści publikowanych w Internecie jest nieodpowiednia dla małoletnich i mogą one destrukcyjnie wpływać na ich rozwój. Fakt ten wpływa zatem na konieczność utworzenia konstrukcji służącej prawnej regulacji rzeczonego zagadnienia i w rezultacie stał się on głównym założeniem projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w Internecie. Artykuł dostępny jest na stronach „PME”: https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/150219/edition/140757/ochrona-maloletnich-przed-dostepem-do-tresci-nieodpowiednich-w-internecie-analiza-rozwiazan-przewidzianych-w-projekcie-ustawy-nr-ud451-marcinkowska