Wspólne seminarium WPiA UAM – WP EUV

6 czerwca 2023

W piątek, 2 czerwca 2023 r. mieliśmy zaszczyt powitać Koleżanki i Kolegów z Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina na wspólnym polsko-niemieckim seminarium.

Od połowy lat 90-tych oba partnerskie Wydziały Prawa ściśle współpracują w obszarze dydaktyki oferując unikalny program wspólnych Polsko-niemieckich Studiów Prawniczych, obejmujący zajęcia prowadzone przez polskich i niemieckich wykładowców, umożliwiający naszym studentom uzyskanie wspólnych polskich i niemieckich dyplomów, w tym mgr prawa UAM. Polskie zajęcia odbywają się w Collegium Polonicum w Słubicach – wspólnej placówce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (EUV). Niemieckie zajęcia są z kolei realizowane z wykorzystaniem infrastruktury EUV we Frankfurcie nad Odrą.

Tematem aktualnego seminarium była współpraca naukowa w dziedzinie nauk prawnych. W trakcie spotkania prezentowane były szczegółowe informacje na temat najnowszych inicjatyw naukowych i badawczych obu Wydziałów. Wymienialiśmy się doświadczeniami bieżących i perspektywami planowanych projektów naukowych tworząc w ten sposób zachętę do jeszcze ściślejszej współpracy z naszym partnerem na EUV.

Seminarium otworzyli Pan prof. Rafał Witkowski – prorektor ds. współpracy międzynarodowej UAM, Pan prof. Tomasz Nieborak – dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz Pani prof. Carmen Thiele – prodziekan Wydziału Prawa EUV.

Po prezentacji sylwetek obu Wydziałów oraz projektów badawczych prowadzonych na każdym z nich, w kolejnej części przewidziano dwa wykłady naukowe. Do tematu „Aktualne zagadnienia prawne w Polsce, Niemczech i Europie – wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa UE (K 3/21) z 07.10.2021 r.” w swoich wystąpieniach odnieśli się Pan prof. Witold Płowiec (UAM) oraz Pan prof. Stefan Haack (EUV).