Wykład dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

6 czerwca 2023

W dniu 24 maja 2023 r. miał miejsce ostatni wykład dla uczniów szkół ponadpodstawowych na Naszym Wydziale. Temat wykładu – Pozycja kobiety w rodzinie, społeczeństwie i prawie na przestrzeni dziejów – został wygłoszony przez Pana Magistra Dawida Szulca, doktoranta śp. prof. M. Materniak – Pawłowskiej, która była pomysłodawczynią tej prelekcji dla licealistów. Wygłoszony wykład nawiązywał do dorobku uczonej w zakresie badań nad dziejami kobiet w perspektywie prawnej – w tym jednym z ostatnich jej artykułów: Status prawny kobiet w wielkich kodyfikacjach cywilnych XIX wieku. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie ze współpracujących z Wydziałem liceów poznańskich. 

Kolejne wykłady dla licealistów odbędą się w roku akademickim 2023/2024.