Czy Poznań jest miastem akademickim?

5 czerwca 2023

12 czerwca o godz. 17:00 zapraszamy na ostatnią już, XXXVII Debatę Akademicką. Cykl zakończy się mocnym akcentem: w Sali Lubrańskiego Collegium Minus Rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska oraz Wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski, a także Prorektorka UEP ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Elżbieta Gołata i Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz porozmawiają o akademickości stolicy Wielkopolski. Debatę zatytułowaną “Czy Poznań jest miastem akademickim?” moderować będzie prof. Krzysztof Podemski.

Uczestnicy zastanawiać się będą, co właściwie współcześnie oznacza pojęcie „akademickość miasta”? Czy Poznań jest w takim znaczeniu „miastem akademickim”? W jakich wymiarach i aspektach bardziej, w jakich mniej? Częścią debaty będzie rozmowa na temat oczekiwań władz miasta względem poznańskich uczelni oraz władz uczelni wobec władz miejskich. Rozmówcy spróbują odpowiedzieć na pytanie, jak obie strony oceniają wzajemną współpracę.

Prof. Krzysztof Podemski we wprowadzeniu do dyskusji pisze: Poznań ma przeszło stuletnią tradycję akademicką. Przed II wojną światową istniały tu trzy uczelnie: Uniwersytet Poznański, Wyższa Szkoła Handlowa oraz Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Urządzeń. Podobnie jak i w innych polskich miastach na poznańskich uczelniach studiowało niewielu studentów. UP w międzywojniu (1919-39) ukończyło około 8,6 tys. absolwentów, PWSBMiU  (1919-39) 716 absolwentów, a WSH (1926, od 1938 Akademia Handlowej 1349 absolwentów. Po II wojnie światowej liczba uczelni, studentów i pracowników naukowych rosła, zwłaszcza po 1989 roku. Obecnie według danych portalu www.poznan.pl „W Poznaniu codziennie z przestrzeni miejskiej korzysta około 700 tys. osób”, z czego 635 tys. codziennie nocuje w Poznaniu. Oprócz 541 tys. osób wyliczonych przez oficjalną statystykę Głównego Urzędu Statystycznego, na tą zbiorowość „korzystających codziennie z przestrzeni miejskiej” składają się osoby dojeżdżające do Poznania do pracy, do szkół i na uczelnie, migranci i turyści. Wśród tych 700 tys.  znajduje się także 102 tys. studiujących na 24 uczelniach. Oznacza to, że co siódmy stały lub tymczasowy mieszkaniec Poznania jest studentem.  

Nie ulega zatem wątpliwości, że w sensie instytucjonalnym oraz statystyczno-demograficznym Poznań jest „miastem akademickim”. Ale czy jest nim także w sensie kulturowym, społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i politycznym? O tym chcielibyśmy porozmawiać podczas ostatniej, XXXVII Debaty Akademickiej UAM/UEP. Nadzwyczajnej, bo jej uczestnikami tym razem będą przedstawiciele władz obu uczelni: UAM i UEP oraz władz miasta.  

Na stronach obu uczelni znaleźć można informację o „współpracy z otoczeniem społecznym”, a na stronach UMP o „strategii akademickiej i naukowej Miasta Poznania”. W naszej debacie chcemy jednak odejść od tych formalnych deklaracji wzajemnej współpracy i skoncentrować się na opiniach i postawach naszych panelistów podejmujących na co dzień ważne decyzje. Chcemy też porozmawiać o procesach, które zachodzą w naszym mieście i w naszym akademickim środowisku. Z jednej strony w ścisłym centrum miasta pojawiło się wiele nowej dobrej akademickiej architektury (UAM, UEP, UM), z drugiej wiele wydziałów UAM z centrum przeniosło się na rubieże. Mamy w mieście tysiące studentów, ale za to zniknęły z miejskiej przestrzeni studenckie kluby, teatry, kabarety, bo nie ma już tzw. „kultury studenckiej”. Pierwsza po odrodzeniu samorządu Rada Miasta Poznania była zdominowana przez środowiska akademickie, w następnych radach akademicy pojawiali się wyjątkowo.  

Zapraszamy 12 czerwca na godz. 17:00 do Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1.

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=Sm1l_JeK5ng