Konkurs o Nagrodę Rzecznika Finansowego

5 czerwca 2023

Konkurs o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

I. Do konkursu mogą zostać zgłoszone:
• wydane w formie monografii naukowej rozprawy habilitacyjne, które stanowiły podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.,
• rozprawy doktorskie obronione od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.,
• prace magisterskie obronione od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.,
• prace licencjackie obronione od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

II. Zgłoszenie może być dokonane przez:
autora pracy;
promotora, za zgodą autora w formie pisemnej;
dyrektora instytutu, dziekana wydziału lub kierownika katedry lub innej jednostki naukowej, w której realizowana była rozprawa bądź przeprowadzany był egzamin, za zgodą autora w formie pisemnej.

III. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace napisane w języku polskim lub angielskim.
IV. Pracę w wersji elektronicznej (format .pdf) wraz z dokumentacją wskazaną w Regulaminie należy przesłać drogą mailową w terminie do 12 czerwca 2023 r. na adres: konkursy@rf.gov.pl.

V. Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować drogą mailową na adres: konkursy@rf.gov.pl

VI. Więcej szczegółowych informacji mogą znaleźć Państwo pod adresem: https://rf.gov.pl/o-nas/edukacja/konkurs-rzecznika-finansowego/