Wręczenie nagród Praeceptor Laureatus

6 października 2023

W dniu 2 października, podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024, wręczono nagrody Praeceptor Laureatus dla najlepszych dydaktyków UAM. Dzięki głosom studentów, Dydaktykiem Roku 2022/2023 na Wydziale Prawa i Administracji został dr Andrzej Paduch z Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego,

Tegoroczni absolwenci mgr Jan Denka, doktorant I roku Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UAM oraz mgr Anna Jarecka zostali natomiast odznaczeni Medalem UAM za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu.

Serdecznie gratulujemy!