WPiA gościł uczestników X Debaty Poznańskiej

5 października 2023

Mamy przyjemność poinformować, iż 3 października Wydział jako jeden ze współorganizatorów miał przyjemność gościć w Collegium Iuridicum Novum uczestników X Debaty Poznańskiej nt. „Polska – Niemcy: sąsiedztwo, stereotypy, empatia, współpraca”, zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Miasta Poznania, w której uczestniczyło wielu wybitnych prelegentów i prelegentek, wśród nich Pani prof. Hanna Suchocka z Zakładu Prawa Konstytucyjnego. Uczestnikiem spotkania był również Dietmar Nietan, koordynator MSZ Niemiec ds. niemiecko-polskiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej. 3 października jest w Republice Federalnej Niemiec świętem państwowym – tego dnia obchodzony jest Dzień Jedności Niemiec, ustanowiony na pamiątkę zjednoczenia Niemiec w roku 1990. Zapis debaty jest dostępny pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=cAEiyXKVe-M

Fot. Daria Olzacka