Członkowie Zakładu Teorii i Filozofii Prawa na XII Polskim Zjeździe Filozoficznym

6 października 2023

W dniach 11–16 września 2023, w 100. rocznicę I Polskiego Zjazdu Filozoficznego zorganizowanego w 1923 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, odbył się w XII Polski Zjazd Filozoficzny organizowany przez Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Filozoficzne oraz Komitet Nauk Filozoficznych PAN.

Podczas Zjazdu swoje wystąpienia wygłosili doktoranci Zakładu Teorii i Filozofii Prawa – mgr Weronika Dzięgielewska, mgr Wojciech Rzepiński oraz mgr Michał Wieczorkowski.

Trzeciego dnia Zjazdu, mgr Weronika Dzięgielewska współmoderowała panel „Philosophy of action” w Sekcji Filozofii Działania, w ramach którego wygłosiła także referat pt.: „Can action be objective? On the consequences of Brandom’s account of reason-giving”. W kolejnym dniu konferencji, Pani Magister moderowała kolejny panel „Philosophy of action” w ramach Sekcji Filozofii Działania.

Z kolei w ramach panelu „Teoria prawa” w Sekcji Filozofii Prawa, swoje referaty wygłosili mgr Wojciech Rzepiński, pt. „Triada »Praktyka prawna – Normy prawne – Racje« w Praktycystycznej Teorii Prawa George’a Pavlakosa”, oraz mgr Michał Wieczorkowski – pt.: „Powszechne a prawne użycie wyrażeń językowych. Pomiędzy semantyką minimalną a eliminatywizmem znaczeniowym”.

Mgr Michał Wieczorkowski wygłosił także w ramach Sekcji Semiotyki i Filozofii Języka referat pt.: „Zasada domknięcia a sceptyczne rozwiązanie problemu kierowania się regułą”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia.