Wizyta prof. Katrin Nyman Metcalf z Estonii

23 maja 2024

W dniach 13-18 maja Zakład Postępowania Administracyjnego oraz Sądowoadministracyjnego gościł Panią Profesor Katrin Nyman-Metcalf – kierowniczkę studiów Law and Technology na Tallinn University of Technology (Estonia), specjalistkę z zakresu prawa nowych technologii, prawa mediów oraz międzynarodowego prawa kosmicznego.

W czasie swojego pobytu Pani Profesor odbyła konsultacje z pracownikami i doktorantami Zakładu Postępowania Administracyjnego oraz Sądowoadministracyjnego oraz ze studentami naszego Wydziału. Profesor Nyman-Metcalf wygłosiła także dwa wykłady – jeden na temat prawa nowych technologii oraz drugi o automatyzacji administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości.

Cieszymy się, że mogliśmy kolejny raz gościć na naszym Uniwersytecie interesującego naukowca, który przekazał nam dużo wiedzy oraz zainspirował do poszerzania swoich badań naukowych!