Wizyta Gości z Ukrainy i Litwy

19 grudnia 2023

W dniach 6 – 9 grudnia gościliśmy na naszym Wydziale panią prof. dr Irynę Izarovą i Panią Anzhelę Krychynę z Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki oraz Panią prof. dr Agnė Tvaronavičienė z Uniwersytetu Mykolasa Romerisa w Wilnie. Wizyta była związana z organizowaną w dniu 8 grudnia przez Centrum Wsparcia Mediacji przy WPiA, finansowaną w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki “Doskonała Nauka” konferencją pt. “Udział dziecka w mediacji – perspektywa polska, litewska i ukraińska. Badania prawnoporównawcze”. Konferencja była zwieńczeniem badań przeprowadzonych w kierowanym przez Panią prof. UAM dr hab. Joannę Muchę międzynarodowym projekcie badawczym, realizowanym z udziałem Gości jako członkiń zespołu badawczego. Wizyta była także okazją do spotkań i rozmów z Dziekanem WPiA, Panem prof. dr hab. Tomaszem Nieborakiem, z Sędzią koordynatorem ds. Mediacji w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Panem Piotrem Marciniakiem, z mediatorami z Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu, a także z przedstawicielami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i Stowarzyszenia “Pelikan”.

Wizyta Gości z Ukrainy i Litwy