Nagroda dla Pani mgr Adrianny Szczygieł za najlepszą prace magisterską uzyskana w konkursie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

19 grudnia 2023

Z przyjemnością informujemy, ze w tegorocznym konkursie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą problematyce niepełnosprawności w wymiarze społecznym, zawodowym i zdrowotnym II miejsce  w kategorii prac magisterskich zdobyła Pani mgr Adrianna Szczygieł, tegoroczna absolwentka naszego Wydziału,  za pracę pt.  Zobowiązania międzynarodowe Polski i ich implementacja w zakresie problematyki ubezwłasnowolnionych osób z niepełnosprawnościami.

Promotorem nagrodzonej pracy był Pan prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski.

Serdecznie gratulujemy!