Innowacyjność w sektorze rolno-żywnościowym

20 grudnia 2023

W dniu 8 grudnia 2023 r. (piątek) od godz. 9.00 do 16.30 odbyła się międzynarodowa konferencja polsko-ukraińska „Wyzwania związane z innowacyjnością, w tym własnością intelektualną w sektorze rolno-spożywczym w aspekcie  zrównoważonego rozwoju i procesów integracji europejskiej” “Challenges related to innovation and intellectual property in the agri-food sector within the framework of sustainable development and European integration processes” w formie hybrydowej, tj. na platformie MS Teams oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Niepodległości 53 w Poznaniu, sala 4.14.

Referaty w języku angielskim zostały zaprezentowane przez dwudziestu Naukowców z Ukrainy z różnych Uniwersytetów przede wszystkim z Kijowa, Lwowa, Charkowa, a także Naukowców z Brazylii, Grecji, Hiszpanii, Polski, Turcji, Ukrainy i Włoch.  Konferencja  składała się z trzech paneli. Pierwszy poświęcony był przede wszystkim innowacyjności w działalności rolniczej oraz przetwórstwie żywności (np. dygitlizacja, Smart farming, rolnictwo 4,0 i precyzyjne, ochrona prawna odmian roślin, patenty (na maszyny, urządzenia, czy żywność), wynalazki biotechnologiczne, wsparcie finansowe ze środków unijnych na rozwój innowacyjności). Nie ulega wątpliwości, że istotna jest współpraca nauki z praktyką w ramach European Innovation Partnership (Europejskie Partnerstwo Innowacyjne) co zostało zaakcentowane w referacie przestawionym przez przedstawicielkę Komisji Europejskiej DG AGRI z Brukseli. Głównym celem EIP-AGR jest właśnie  rozwój innowacyjności i usprawnienie wymiany wiedzy w sektorze rolno-spożywczym.   

Referaty w drugim panelu koncentrowały się m.in. na oznaczeniach geograficznych, które są popularne nie tylko w krajach Unii Europejskiej, ale także w Ukrainie. Rozważania poświęcone były także  bardziej ogólnym zagadnieniom własności intelektualnej w branży rolno-spożywczej wobec  aktualnych wyzwań, w tym wojny w Ukrainie, bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony praw wynalazcy oraz w czasach rozwoju sztucznej inteligencji. W panelu trzecim zaprezentowane zostały zagadnienia innowacyjności w zakresie ochrony środowiska, która jest coraz bardziej ważna w branży rolno-spożywczej. Zostało to podkreślone w Europejskim Zielonym Ładzie oraz nowych rozporządzeniach unijnych WPR.  Są to kwestie istotne także w krajach poza Europą. Referaty dotyczyły m.in. Agro-bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju zasobów wodnych, gospodarki o obiegu zamkniętym,  opakowań żywności, odnawialnych źródeł energii, rolnictwa ekologicznego i ekoschematów.

Warto dodać, że innowacyjność w zakresie przewozu produktów rolnych z Ukrainy np. tańszym transportem lotniczym, bez możliwości ich sprzedaży w Polsce, może rozwiązań aktualne problemy polskich producentów rolnych.

Organizatorem konferencji była Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń z Zakładu Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska (Wydział Prawa i Administracji, UAM, Poznań) oraz dr Nadiia Stoliarczuk z Narodowego Centrum Naukowego „Instytut Ekonomiki Agrarnej” (Kijów, Ukraina).

Warto dodać, że Pani dr Nadiia Stoliarczuk odbywała na Wydziale Prawa i Administracji UAM dwumiesięczny staż naukowy w ramach przyznanego grantu The Iwan Wyhowski Award 2023 przez Studium Europy Wschodniej. Opiekunem Naukowym była Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń.