Dr Łukasz Szoszkiewicz laureatem stypendium Fulbrighta

20 grudnia 2023

Z radością informujemy, że dr Łukasz Szoszkiewicz z Zakładu Prawa Konstytucyjnego otrzymał stypendium w konkursie Fulbright Senior Award.

W ramach stypendium Ł. Szoszkiewicz będzie badał wyzwania dla ochrony prawa dla prywatności związane z upowszechnianiem się nowych technologii. Projekt będzie realizowany na Columbia University w Nowym Jorku.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Jego celem jest wspieranie współpracy na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi z innymi krajami.