Seminarium międzyzakładowe – Rola organów w prawie administracyjnym

21 grudnia 2023

W dniu 14 grudnia odbyło się pierwsze, międzyzakładowe seminarium naukowe Rola organów w prawie administracyjnym. Historia – teraźniejszość – przyszłość. Organizatorami wydarzenia były: Zakład Badań nad Ustrojem Państwa, Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji oraz Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. Podczas seminarium referaty eksperckie wygłosili: prof. dr hab. Wojciech Piątek, prof. UAM dr hab. Marek Krzymkowski oraz dr hab. Lucyna Staniszewska. Wystąpienia miały na celu ukazanie interdyscyplinarnych zagadnień z zakresu roli organów w prawie administracyjnym tak w perspektywie historycznej, jak i współczesnej.

Seminarium międzyzakładowe - Rola organów w prawie administracyjnym