Prof. Klafkowska-Waśniowska i mgr Biernacki na międzynarodowej konferencji Cyberspace2023

18 grudnia 2023

Pod koniec listopada prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska oraz mgr Wojciech Biernacki występowali na międzynarodowej konferencji Cyberspace Conference organizowanej corocznie przez Uniwersytet Masaryka w Brnie.

W trakcie dwudniowego wydarzenia poruszane były najbardziej aktualne tematy przestrzeni cyfrowej, odnoszące się do prawa, technologii oraz zagadnień społecznych.

Profesor Klafkowska-Waśniowska skłoniła do dyskusji swoim wystąpieniem dotyczącym moderowania treści na platformach internetowych. Na panelu dotyczącym prawa własności intelektualnej w internecie zaprezentowała referat pt. „‘Unauthorized’ as ‘illegal’? The interrelations between rules on content moderation in the Digital Services Act and the Copyright in the Digital Single Market Directive” .

Magister Wojciech Biernacki prezentował swoje badania w tematyce wymiany danych w ramach inteligentnej mobilności, która stanowi przedmiot jego pracy doktorskiej, przygotowywanej pod kierunkiem prof. Klafkowskiej-Waśniowskiej. W wystąpieniu zatytułowanym „European data spaces – another puzzle in the mobility data governance?”, poruszył zagadnienie najnowszych rozwiązań regulacyjnych w zakresie ułatwiania wymiany danych na unijnym rynku. Udział w konferencji był związany z realizacją grantu badawczego Preludium finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Pomimo świątecznego nastroju w Brnie, tematy poruszane przez naszych badaczy na pewno nie są „sezonowe”, czego dowodem były nie tylko liczne pytania w trakcie paneli, ale również wciągające rozmowy przy kawie i tradycyjnym czeskim trunku w przerwach konferencji.

Pełen program konferencji: https://cyberspace.muni.cz/