Wieczór Autorski prof. Maksymiliana Stanulewicza

29 stycznia 2024

W dniu 18 stycznia 2024 r.  w przestrzeni Sceny Nowej CK Zamek odbył się Wieczór Autorski Pana Profesora Maksymiliana Stanulewicza z Zakładu Badań nad Ustrojem Państwa. Pan Profesor zaprezentował podczas tego wydarzenia wyniki swoich badań nad dziejami ortopedii uniwersyteckiej w Poznaniu oraz podstawowe tezy związane z jego najnowszą monografią naukową „Początki uniwersyteckiej ortopedii w Poznaniu w stulecie powstania pierwszej Kliniki Ortopedii Uniwersytetu Poznańskiego (1923)”. 

Wydarzenie uświetniła obecność przedstawicieli władz: miasta, województwa oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.