Nagrodzono artykuł autorstwa dr. Piotra Alexandrowicza pt. ‘The history and normative significance of summaria in the Liber extra’

30 stycznia 2024

Artykuł autorstwa dr. Piotra Alexandrowicza pt. ‘The history and normative significance of summaria in the Liber extra’ (https://brill.com/view/journals/lega/90/1-2/article-p148_6.xml?ebody=abstract%2Fexcerpt), opublikowany w jednym z najbardziej uznanych periodyków historycznoprawnych, holenderskim „Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis” [„The Legal History Review”], otrzymał niedawno dwa wyróżnienia. 

Tekst ten stanowi ważny krok w wytyczeniu nowego obszaru badań z zakresu historii prawa. Badania nad historią edycji źródeł prawa kanonicznego w XV i w XVI wieku do tej pory były fragmentaryczne i wiele kwestii szczegółowych nie było w ogóle podejmowanych w nauce. Praca dr. Alexandrowicza poświęcona krótkim streszczeniom dodawanym do Dekretałów Grzegorza IX dokumentuje pierwsze nowe odkrycia w tym obszarze dotyczące ustalenia tego kto i kiedy te streszczenia po raz pierwszy dodał do tekstu normatywnego oraz jakie znaczenie tym streszczeniom przypisywała nauka prawa. Odpowiedzi na te pierwsze szczegółowe pytania prowadzą do postawienia wielu dalszych pytań dotyczących m.in. relacji pomiędzy Dekretałami w tradycji rękopiśmiennej i pierwszymi edycjami drukowanymi, ewolucyjnych zmian marginaliów towarzyszących edycjom źródeł prawa czy znaczenia tychże „paratekstów” dla nauki prawa i dla nauczania. 

Redakcja „Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis” przyznała autorowi nagrodę im. Roberta Feenstry za najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie w latach 2020-2022 (https://brill.com/page/robertfeenstraprize). Podczas uroczystego wręczenia nagrody w Lejdzie 1.09.2023 prof. Jan Hallebeek podkreślił w laudacji, że tekst został nagrodzony z uwagi na dwie cechy: oryginalność pracy nad kwestią, która do tej pory umykała badaczom, oraz potencjał tematu dla badań nad historią prawa kanonicznego. Na wyróżnienie złożyły się medal z portretem prof. Feenstry, nagroda pieniężna oraz udostępnienie nagrodzonego tekstu w modelu open access na stronie wydawcy. Warto nadmienić, że nagrodzona praca powstała dzięki pomocy wielu naukowców (https://www.academia.edu/106197523/Robert_Feenstra_Prize_address). 

Tekst zdobył również laur w konkursie Fundacji im. A. Gieysztora o Nagrodę im. A. Gieysztora za artykuły mediewistyczne młodych badaczy wydane w roku 2022 (http://aleksandergieysztor.pl/laureaci/). Zajął w konkursie II miejsce ex aequo, co zostało ogłoszone w Instytucie Historii PAN w Warszawie 1.12.2023. Waga tego wyróżnienia tkwi zwłaszcza w tym, że zostało przyznane przez środowisko historyków, co pokazuje, że nagrodzony tekst niesie potencjał na dalsze i szersze badania w podobnym obszarze (https://www.academia.edu/114065295/Podzi%C4%99kowanie_za_wyr%C3%B3%C5%BCnienie_w_konkursie_o_Nagrod%C4%99_im_A_Gieysztora). 

Artykuł został nadto wybrany przez wydawcę do umieszczenia w bazie Kudos, która służy promocji nauki poza światem czysto akademickim (https://tinyurl.com/summaria).