Praca zbiorowa pod red. Maksymiliana Stanulewicza, Konrada Nowickiego i Emila Plewy „Prawo a religia na Wyspach Brytyjskich”

5 lutego 2024

Miło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa Naukowego ArchaeGraph ukazała się recenzowana monografia naukowa pt. Prawo a religia na Wyspach Brytyjskich pod redakcją Maksymiliana Stanulewicza, Konrada Nowickiego i Emila Plewy.
Monografia stanowi kontynuację serii zapoczątkowanej w 2021 roku dotyczącej badań relacji państwo-kościół/religia w ujęciu prawnym, politycznym, społecznym, historycznym i kulturowym, w szczególności w państwach z przyjętym modelem państwa wyznaniowego otwartego.

„Monografia, którą kierujemy do rąk Czytelników, stanowi próbę ukazania wielowarstwowej i złożonej problematyki relacji jaka zachodziła i zachodzi pomiędzy tronem, kościołem a prawem w Zjednoczonym Królestwie.
Autorzy poszczególnych tekstów naświetlając poszczególne problemy z tym związane, odkrywają często obszary nowe, nieznane polskiemu czytelnikowi, zaś w warstwie doktrynalnej i historycznej bez wątpienia zupełnie odmienne od historii i doświadczeń polskiego katolicyzmu.”

Publikacja jest efektem współpracy Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego i Koła Naukowego Prawa Brytyjskiego.
Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie wydawcy: https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Prawo-a-religia-na-Wyspach-Brytyjskich_book-ls7yglf2.pdf