Udział prof. UAM dr. hab. Macieja Mataczyńskiego w seminarium naukowym na Wirtschaftsuniversität w Wiedniu

2 czerwca 2022

W dniu 27 maja 2022 r. na Wirtschaftsuniversität w Wiedniu odbyło się jednodniowe seminarium współorganizowane przez prof. Martina Winnera, wieloletniego przewodniczącego austriackiej komisji ds. przejęć spółek publicznych oraz prof. UW dr. hab. Jacka Jastrzębskiego, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Seminarium poświęcone było austriackim i polskim regulacjom dotyczącym wezwań, szczególnie w kontekście wchodzącej w życie istotnej nowelizacji ustawy o ofercie publicznej. W warsztacie brali udział liczni przedstawiciele nauki prawa rynku kapitałowego, regulatorów i praktyki z obu krajów. Nasz Wydział reprezentował Pan prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński z Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, który na zaproszenie organizatorów wygłosił referat nt. Equitable share price in indirect acquisitions, acting in concert and sanctions for the breach in obligations in Polish takeover law.