Sukces studentów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historyczno-Prawnej

2 czerwca 2022

Z przyjemnością informujemy, że w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historyczno-Prawnej im. Michała Sczanieckiego I miejsce zajęli Studenci kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji UAM: Pan Krzysztof Olachowski i Pan Dawid Jarmoluk. W dniu 31 maja br. podczas finału w Warszawie zdobyli największą ilość punktów spośród pięciu drużyn (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) zakwalifikowanych do eliminacji centralnych konkursu. Warto podkreślić, że studenci zdobyli również największą ilość punktów w eliminacjach wydziałowych oraz uczestniczyli w cyklu warsztatów przygotowawczych organizowanych przez nasz Wydział.  

Wydarzenia towarzyszące konkursowi oraz eliminacje wydziałowe koordynowali pracownicy naukowi oraz członkowie Koła Naukowego Historii Prawa: prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, prof. UAM dr hab. Małgorzata Materniak – Pawłowska, prof. UAM dr hab. Przemysław Krzywoszyński,  prof. UAM dr hab. Piotr Pilarczyk, dr Jan Andrzejewski oraz z ramienia koła naukowego Pan Dawid Szulc. 

Zgodnie z przyjętą tradycją przyszłoroczny finał konkursu zostanie zorganizowany na naszym Wydziale Prawa i Administracji. Zwycięzcom Olimpiady serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.