Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Piotra Lasika

3 czerwca 2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 lipca 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej – w sali 1.1 Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu (Al. Niepodległości 53) z wykorzystaniem technologii informatycznych Pana mgr. Piotra Lasika pt. „Własność powiernicza dóbr kultury jako element nowego modelu zarządzania dziedzictwem kultury”
W celu zapewnienia bezpiecznych warunków i ograniczenia ryzyka zachorowania w okresie zagrożenia epidemicznego publiczność uczestniczy w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 12.00 informacji o chęci udziału na adres: marzena.osiurak@amu.edu.pl

Promotor rozprawy: dr hab. Wojciech Szafrański, prof. UAM