Udział dr Marii Jędrzejczak w zespole badawczym projektu UrbEat

16 maja 2024

Dr Maria Jędrzejczak, jako ekspert z zakresu prawa ochrony danych osobowych, dołączyła do zespołu badawczego międzynarodowego (polsko-chińskiego) projektu UrbEat kierowanego przez prof. UAM dr hab. Piotra Matczaka, Kierownika Zakładu Studiów nad Dynamiką Społeczną.

Projekt UrbEat dotyczy sposobu wpływu rozwoju miast na intensywność miejskich wysp ciepła. Celem projektu jest zbadanie efektu obecności miejskich obszarów zieleni na przestrzenno-czasowy zasięg miejskiej wyspy ciepła (MWC) w dwóch miastach – Warszawie i Pekinie. Badanie obejmuje zarówno analizę samego zjawiska MWC, jak i o ocenę tego jak mieszkańcy postrzegają ten problem. Przeprowadzone analizy mają pozwolić na opracowanie dla obu miast rekomendowanych strategii mitygowania efektów MWC.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: https://urbeat.site/.