Finał Wydziałowego Konkursu Prawa Podatkowego

16 maja 2024

W dniu 13 maja 2024 roku odbył się Wydziałowy Konkurs Prawa Podatkowego, którego organizatorami byli Zakład Prawa Finansowego, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski oraz Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Konkurs został zorganizowany w ramach szerszego projektu Forum Współpracy Środowisk Prawa Podatkowego.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap polegał na opracowaniu i przedstawieniu przez uczestnika komentarza (glosy) do dowolnie wybranego wyroku sądu administracyjnego. Drugi etap polegał na sporządzeniu skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej lub opinii o braku przesłanek do jej sporządzenia, i zaprezentowaniu jej w formie ustnej przed komisją. Rolę sędziego pełnił prof. dr hab. Dominik Mączyński, a w skład jury weszli przedstawiciele organizatorów: Dariusz Strugliński – Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, dr Mikołaj Kondej reprezentujący Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Leszek Lewandowicz – Sekretarz Zarządu Głównego i Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz dr Edgar Drozdowski.

Finalistami konkursu zostali: Jakub Balmowski, Mateusz Błachowiak, Maciej Gosiewski, Paweł Krzemiński, Kosma Łyczewski oraz Aleksandra Ziembakowska. Po wysłuchaniu wystąpień uczestników, decyzją jury zwycięzcą został Pan Jakub Balmowski, a kolejne miejsca zajęli odpowiednio Pani Aleksandra Ziembakowska oraz Pan Kosma Łyczewski.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz serdecznie dziękujemy organizatorom i członkom jury za ich wkład i poświęcony czas.