Powołanie Członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

16 maja 2024

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na wniosek Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara, po zasięgnięciu opinii profesora Marka Safjana – Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego powołał w dniu 14 maja 2024 r. członków Komisji. Nominacje z rąk Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego odebrali również pracownicy naszego Wydziału, prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk oraz prof. dr hab. Maciej Gutowski.

Panom Profesorom serdecznie gratulujemy!

 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/powolanie-czlonkow-komisji-kodyfikacyjnej-prawa-cywilnego2