Udział dr Izabeli Schiffauer w konferencji poświęconej sporom klimatycznym

6 czerwca 2024

W dniu 21 maja odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Climate Change Litigation” organizowana przez Faculty of Law, Criminal Justice and Public Administration Uniwersytetu w Lozannie. Doktor Schiffauer uczestniczyła w panelu porównawczym dedykowanym najnowszym trendom i przyszłości sporów klimatycznych w Holandii, Francji, Polsce i Zjednoczonym Królestwie. Podczas konferencji dyskutowano także o wnioskach płynących z krajowych raportów British Institute of International and Comparative Law (BIICL), które powstały w ramach projektu „Global Perspectives on Corporate Climate Legal Tactics” realizowanego przez Instytut. Wraz z grupą naukowców i praktyków, dr Schiffauer wspierała prace nad polskim raportem w charakterze ekspertki.

Na całym świecie odnotowuje się dynamiczny wzrost liczby sporów klimatycznych. Powództwa wytaczane są tak przeciwko państwom w związku z zaniechaniami władz publicznych w zakresie polityki klimatycznej, a co za tym idzie, niewystarczającej ochrony jednostki przed negatywnymi skutkami zmian klimatu, jak też przeciwko korporacjom. W dniu 22 maja w Lozannie odbyła się także inauguracyjna prezentacja i dyskusja raportu BIICL dotyczącego sporów klimatycznych w Polsce. Wydarzenie miało formę hybrydową. Raport w j. angielskim jest dostępny tutaj. Planowana jest publikacja raportu w j. polskim.