Konferencja naukowa „Kodyfikacja prawa zobowiązań w Polsce międzywojennej. Wzorzec i kontynuacja we współczesnym prawie polskim, litewskim i ukraińskim”

6 czerwca 2024

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową „Kodyfikacja prawa zobowiązań w Polsce międzywojennej. Wzorzec i kontynuacja we współczesnym prawie polskim, litewskim i ukraińskim.”. Konferencja odbędzie się w dniu 14 czerwca br. w godzinach 9.30 – 15.30, w sali 3.1. na Wydziale Prawa i Administracji UAM przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu. Inspiracją do jej zorganizowania jest 90-ta rocznica uchwalenia i wejścia w życie Kodeksu zobowiązań z 1933 r.

Celem organizatorów jest spojrzenie na Kodeks zobowiązań z perspektywy historycznej, teoretycznej, dogmatycznej i komparatystycznej oraz próba sformułowania postulatów de lege ferenda inspirowanych regulacją zawartą w Kodeksie z 1933 r.

Realizacji tego zamiaru podjął się Zespół uznanych naukowców oraz początkujących adeptów nauk prawnych – studentów IV i V r. kierunku Prawo. Uznaliśmy bowiem, że połączenie doświadczenia i młodzieńczego entuzjazmu jest najlepszym sposobem uhonorowania Dzieła, a przede wszystkim jego Autorów – Kodyfikatorów z Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej, w szczególności zaś głównego referenta projektu Profesora Romana Longchamps de Bérier.

Patronat nad konferencją objął Prorektor ds. współpracy międzynarodowej – Prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski.