Spotkanie autorskie z Panem Prof. dr. hab. Robertem Zawłockim

7 czerwca 2024

W dniu 4 czerwca na naszym Wydziale odbyło się spotkanie autorskie Pana Prof. dr. hab. Roberta Zawłockiego, poświęcone jego najnowszej książce pt. „Traktat o złej sprawiedliwości”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Karnego „Zbrodnia i Kara”, działające przy Zakładzie Prawa Karnego i odbyło się w formie panelu dyskusyjnego. Dyskutantami byli studenci II roku prawa: Pani Aleksandra Sroka i Pan Piotr Węckowski oraz Pan mgr Kamil Łakomy i Pan mgr Jakub Stankiewicz – doktoranci z Zakładu Prawa Karnego. Panel moderował Pan Wiktor Kaszubowski – student III roku prawa.

„Traktat o złej sprawiedliwości” jest poświęcony najważniejszym bolączkom rodzimego karnego systemu wymiaru sprawiedliwości. Autor nazywa je grzechami polskiej Temidy. Grzechy te dostrzega na każdym etapie stanowienia i stosowania prawa karnego: w polityce kryminalnej państwa, w treści prawa (karnego materialnego, karnego procesowego i karnego wykonawczego), jak również w złych nawykach jego stosowania. Kolejne krytyczne diagnozy obecnego stanu uzupełnia własnymi propozycjami koniecznej naprawy szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.
Jest to pierwsze tego typu opracowanie w rodzimej literaturze – dosadne, krytyczne i kontrowersyjne, jednak jego głównym konstruktywnym celem jest podjęcie koniecznej debaty o tym, jak przywrócić sprawiedliwość. Ostatecznie bowiem chodzi o to, aby zwykły człowiek idący do sądu, nie miał uzasadnionego poczucia, że państwo nie spełnia wobec niego swojej podstawowej powinności.

Więcej informacji o książce:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ksiegarnia.beck.pl%2F22191-traktat-o-zlej-sprawiedliwosci-robert-zawlocki%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1xJ-PZrxdTsoyCAA4INqV7sCSfm91BNpz5iEyVt9vbVQ1FOrbWvFyosJI_aem_AXW0GPTGWilcbnx7GL3ozgDTN-ZcsgQ4q0zZBXXOC1bhUFO1LC_qNFUvAidkGrTUL1GStCXXscciDxwftCe-yHYT%23opis&h=AT1aDPeGso7cXfOz938XZbt934gH8LZTupZXBf4YiNb-DNg8LRVj_jUAQ2x7Ip51CqtkjHqhQVSAyO1lICsSL8HWeDjGrUD3ROYjVIdSMXBzD1–9I_7lB-D1_q6juybODm-&__tn__=q&c[0]=AT09Lns9JSmYBj67hPiCFx2Z4EKxnm32U9sdJ2EGYyWvTPapPV1q1oYA8MPsD9SXPQvPApUb4on8KcAfsVgPl3fR9JcXME3ejvqgEFs_6d4QyOEUpNqCEt7fkdHlQXGioCr9bYFeqfoMo9se6GJGl0LPQbXgkOg7o2jjX2Hq9_W0TB8DEZ7z