Seminarium w Centrum Sztucznej Inteligencji UAM

10 czerwca 2024

Serdecznie zapraszamy na seminarium w Centrum Sztucznej Inteligencji UAM, które odbędzie się we wtorek 11 czerwca o godz. 11:00. w Collegium Mathematicum im. W. Orlicza B1-7/8 oraz online. Dr Karolina Kiejnich-Kruk z Wydziału Prawa i Administracji UAM wygłosi referat pt. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w sądownictwie karnym. Doświadczenia i perspektywy w Polsce i na świecie.

Wykorzystanie nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, postrzegane jest jako remedium na wiele grzechów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych – w tym przewlekłości postępowań czy nieefektywności działań organów ścigania. Doświadczenia innych państw wskazują jednak, że niesie to za sobą również pewne zagrożenia, takie jak dyskryminacja w oparciu o rasę lub płeć, nietransparentność systemów, schematyczność decyzji sądowych. Celem seminarium jest przedstawienie możliwych rozwiązań zastosowania SI w wymiarze sprawiedliwości w oparciu o doświadczenia w Polsce i na świecie, a także poszukiwanie nowych możliwych zastosowań, wraz z analizą szans i ryzyk z nimi związanych.

Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: https://wmi.amu.edu.pl/zycie-naukowe/wyklady-i-seminaria/seminarium-modelowania-jezyka-i-analizy-dyskursu-seminarium-grupy-badawczej-zakladu-sztucznej-inteligencji/wykorzystanie-sztucznej-inteligencji-w-sadownictwie-karnym.-doswiadczenia-i-perspektywy-w-polsce-i-na-swiecie