Udział dr. Agnieszki Wojcieszak–John w zajęciach w ramach stażu „UNIWERSYTET JUTRA II”

9 października 2023

W dniach 2-8 października br. w Slovak University of Agriculture in Nitra dr Agnieszka Wojcieszak – John uczestniczyła w zajęciach z zakresu podstawa prawa, a także prawa cywilnego materialnego w ramach stażu dydaktycznego zagranicznego finansowanego z projektu „UNIWERSYTET JUTRA II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”. Podczas pobytu Pani Doktor miała okazję poznać nowe techniki i metody nauczania studentów, w tym zwłaszcza takie, które opierają się na nowoczesnych technologiach, tutoringu akademickim oraz grywializacji zajęć.