Turniej Konstytucyjny dla aplikantów radcowskich i studentów szkół wyższych

20 października 2022

W dniu 5 października odbył się, zorganizowany przez Krajową Izbę Radców Prawnych, Turniej Konstytucyjny dla aplikantów radcowskich i studentów szkół wyższych.
Z przyjemnością pragniemy poinformować, że III miejsce w Turnieju zajął Pan mgr Adam Marciniak, doktorant w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego.
Uroczystość wręczania nagród laureatom odbyła się 17 października w Sali Kolumnowej Sejmu RP. W wydarzeniu wzięli udział m.in. wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski oraz reprezentanci Krajowej Rady Radców Prawnych – Prezes Włodzimierz Chróścik, jak również Wiceprezesi: Zbigniew Tur i Ewa Gryc – Zerych. Obecny był również były Marszałek Sejmu RP Józef Zych, Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji RP, którego referat pt. „Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. – tożsamość i aksjologia” mieli zaszczyt wysłuchać wszyscy zgromadzeni w Sali Kolumnowej goście. Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzenia Sejmu.
Zorganizowany przez Krajową Izbę Radców Prawnych Turniej Konstytucyjny jest związany z obchodami 25 – lecia uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Jego celem jest pogłębianie wiedzy i świadomości prawnej w zakresie polskiej ustawy zasadniczej oraz praworządności.