Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej Pani mgr Anny Kamińskiej pt. „Czynniki wpływające na sprawność postępowania przygotowawczego w świetle praktyki działania Policji”

20 października 2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 listopada 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej – w sali 3.1 Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu (Al. Niepodległości 53) z wykorzystaniem technologii informatycznych Pani mgr Anny Kamińskiej pt. „Czynniki wpływające na sprawność postępowania przygotowawczego w świetle praktyki działania Policji”
W celu zapewnienia bezpiecznych warunków i ograniczenia ryzyka zachorowania w okresie zagrożenia epidemicznego publiczność uczestniczy w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie do dnia 3 listopada 2022 r. do godz. 12.00 informacji o chęci udziału na adres: marzena.osiurak@amu.edu.pl
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Paweł Wiliński