Spotkanie podsumowujące fundacji Caritas Poznań

20 października 2022

Mamy przyjemność poinformować, iż fundacja Caritas Poznań zorganizowała spotkanie podsumowujące, w trakcie którego złożono podziękowanie dla osób działających w ostatnich miesiącach w punkcie pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy, zlokalizowanym na terenie Międzynarodowe Targi Poznańskie. Punkt ten był wspólną inicjatywą Miasto Poznań, poznańskich środowisk prawniczych (Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu) oraz Wydziału Prawa i Administracji UAM. Chcielibyśmy szczególnie podziękować dr. Marcinowi Princowi, który z ramienia Wydziału odpowiadał za przygotowanie merytoryczne studentów w zakresie udzielanej pomocy oraz koordynował działalność organizatorów akcji. Równie gorące podziękowania kierujemy do Rada Samorządu Studentów WPiA UAM, wspierającej działania od strony organizacyjnej, oraz wszystkich studentek i studentów zaangażowanych w tę ważną akcję, będącą dowodem solidarności z Ukrainą oraz wyrazem wskazywania na prawdziwe wartości.