Oficjalne rozpoczęcie działalności Katedry Jean Monnet

20 października 2022

W dniu 19 października 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM oficjalnie rozpoczęła działalność Katedra Jean Monnet. Zespół pod kierownictwem prof. UAM Katarzyny Klafkowskiej-Waśniowskiej, w skład którego wchodzą dr Miłosz Malaga i dr Igor Nestoruk, będzie realizował projekt dydaktyczno-naukowy: „Digital Single Market and the Free Flow of Information” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Jean Monnet Chair to prestiżowy grant unijny przyznawany przez Agencję Wykonawczą Unii Europejskiej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) profesorom uniwersyteckim na utworzenie katedry w dziedzinie studiów europejskich. Celem Katedr Jean Monnet jest podejmowanie szerokiej aktywności naukowo-badawczej poświęconej Unii Europejskiej, obejmującej w szczególności proponowanie oferty dydaktycznej, prowadzenie badań, wydawanie publikacji, organizowanie wydarzeń naukowych czy kierowanie inicjatyw popularyzatorskich.

Celem projektu jest zbadanie ram prawnych i polityk unijnych dotyczących swobodnego przepływu informacji w kontekście jednolitego rynku cyfrowego. Priorytetem Katedry Jean Monnet jest stworzenie nowej oferty edukacyjnej i popularyzacja wiedzy w tym obszarze oraz wspieranie badań na temat gospodarczych aspektów jednolitego rynku oraz swobodnego przepływu informacji z perspektywy praw człowieka.

Działalność dydaktyczna w ramach projektu obejmuje trzy wykłady fakultatywne, dwa seminaria i jeden warsztat, które skierowane są do studentów na wszystkich poziomach kształcenia, dla studentów polskich i zagranicznych. Celem Katedry Jean Monnet jest również wyjście poza mury Uczelni, i zaoferowanie ciekawych inicjatyw edukacyjnych uczniom szkół średnich i zainteresowanym członkom społeczeństwa w ramach Uniwersytetu Otwartego. Do dyskusji o prawnych ramach przepływu informacji w ramach jednolitego rynku cyfrowego zaproszeni zostaną eksperci z instytucji unijnych. Projekt kładzie również nacisk na wspieranie młodych naukowców i przewiduje spotkania studencko-doktoranckie w ramach, których będą oni mogli zaprezentować wyniki swoich badań.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną przygotowaną w ramach tego projektu. Aktualnie trwa rejestracja na fakultety: Jednolity rynek cyfrowy. Prawa przedsiębiorców, twórców i użytkowników; oraz Prawa konsumenta na jednolitym rynku cyfrowym, prowadzone przez zespół Katedry Jean Monnet.

Chętnych studentów serdecznie zapraszamy do zapisów.