„The Visualisation of Law in Academic Traditions and the Teaching of Law”

28 marca 2023

Książka pt. „The Visualisation of Law in Academic Traditions and the Teaching of Law” pod red. prof. UAM dra hab. Andrzeja Gulczyńskieg zawiera.wyniki badań naukowców z 11 krajów (Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Estonii, Litwy, Luksemburgu, Łotwy, Niemiec, Polski i Szwajcarii). Tom jest rezultatem międzynarodowej współpracy Wydziału Prawa i Administracji UAM i prezentuje wyniki badan nad wizualizacją prawnych aspektów tradycjach akademickich i nauczaniu prawa. Pierwszą grupę artykułów stanowią opracowania poświęcone insygniom uniwersyteckim, począwszy od najstarszych uczelni w Europie Środkowej (Praga, Kraków), poprzez nieco młodsze uczelnie w Salzburgu, Tartu (Dorpadzie ) i Wilnie, a także insygniom wydziałów prawa w Leuven/Louvain i Warszawie. Inne artykuły dotyczą wykorzystania obrazu w dokumentach uniwersyteckich, utrwalania aktów fundacji czy przedstawiania tradycji akademickich przez malarzy. Tom zamykają studia poświęcone możliwości wykorzystania obrazu w nauczaniu prawa, popularyzowaniu prawa na ekspozycji muzealnej oraz współczesnych możliwości zilustrowania norm prawa konstytucyjnego.